OPTIMIST MOT KATASTROFEN

Nu gäller det att välja rätt!

Nästa gång en MONSTERTANKER!

                                    
Gotlandsjollen åter till Kolmården 
12 maj 2011: Efter turen i hamnviken Västervik - dags för uppställning...
...av Gotlandsjollen utanför Naturum. Här med personal och besökare, när platschef Maria Kappling övertog befälet över "Jollan".
                                                                 


Visby: Gotlandsjollen Clean Baltic I med skipper och Kustbevakningens bogserbåt
 _______________
Ölandsjollen på utflykt till Norra Öland
Tack alla på
Naturum Trollskogen
Jollan åter hem från Trollskogens Naturum på Norra Öland. Hon och skipper Pehr Hasselrot tackar för sig, efter dryga året med Ölandsjollen Clean Baltic II uppställd mot sin vägg i ur och skur till allmän beskådan.

Clean Baltic II
(Ölandsjollen) är en miniutställning, som berättar om det stora hotet, som olja och kemikalier i tankfartygen i Östersjön
utgör. Under ett drygt år stod Jollan lutat mot sin vägg i Trollskogen. Många intresserade Naturum-besökare har begrundat budskapet i den lilla utställningen.
                            

OCH VAD HÄNDER SEN?
                             

Läs loggbok Öland 2006

Ölandsjollen Naturum Ottenby 2010  Mer

Gotlandsjollen, Almedalen i Visby 2010 - Läs mer här
                                     


DÄRFÖR FORTSÄTTER KAMPANJEN !


Uppdaterad 2013-05-29