KAMPANJEN

Initiativtagaren till kampanjen Clean Baltic Sail, författaren, filmaren, journalisten och fotografen Pehr Hasselrot, beslöt sig i ren ilska år 2003 för att protestera mot den usla beredskapen inför kommande tankbåtskatastrofer i Östersjön. Oljetankern M.T. Prestige hade i november året innan, förlist utanför Spaniens västkust. 77 000 ton rysk råolja smetade ner 25 mil av den Galiciska kustens stränder och fjordar. Katastrofen var ett faktum. Den kunde lika gärna ha inträffat i Östersjön. Bara dagarna innan haveriet, strök det enkelskroviga, 32 år gamla fartyget den gotländska kusten på sin färd från ryska Primorsks oljeterminal i Finska viken, på vägen ut genom Östersjön och Stora Bält. För att göra folk uppmärksamma på det ständigt akuta hotet mot Östersjön, seglade Pehr Hasselrot optimistjolle runt Gotland (år 2003-2004), Öland (år 2006) och Lidingö. Han träffade folk, föreläste och samlade över 6 000 protestnamn, som före valet år 2006, överlämnades till dåvarande miljöminister Lena Sommestad. Äventyret började med Gotlandsseglingen. "Enmanskampanjen" Clean Baltic Sail uppmärksammades då och växte vartefter människor kunde följa havsfärderna i medierna och med kikare från kust och stränder.

Skipper Pehr fortsätter att i sin kampanj föra ut budskapet om Östersjöhoten. Främst dem från den riskabla frakttrafiken. Och vem vet – kanske går han till sjöss snart igen. Vilken ö i Östersjön rundar han då? Eller gör han och jollen åter en utflykt till Rosenbad och regeringskansliet för en "uppvaktning" vid Strömmen -  strax före nästa val.

Skipper jobbar vidare på sin bok Optimist mot katastrofen. Om du så småningom är intresserad av ett exemplar, får du gärna förboka det här: kontakt@clean-baltic-sail.nu  Priset blir under två hundra inkl. porto, fyra märken.


Uppdaterad 2013-05-29

Comments