Ottenby år 2010 - bilder

Ölandsjollen

på Naturum

Ottenby 2010 


Under högtidliga former avtäcktes den 14 juli 2010 optimistjollen
Clean Baltic II, som seglades runt Öland sommaren 2006. Över sommaren blev hon museiföremål med ett budskap på insidan.

Efter en kortare segeltur bland stenarna i den allt grundare fiskehamnen väster om fyren Långe Jan, bars jollen av starka, svartklädda fågelobservatörer från fågelstationen och Naturum till utställningsplatsen. En symbolhandling där de svarta tröjorna fick stå för olja och vad den kan ställa till med i Östersjön.
Genast kom det frågor från de många besökarna på udden.


Bilden:
Naturum Ottenbys chef Liselotte Wetterstrand Waldenström och jollens skipper Pehr Hasselrot presenterade idén med den interaktiva utställningsjollen, som uppmanade besökarna att fotografera sig tillsammans med farkosten och tillsammans med bilden mejla några rader med åsikter till jollens hemsida.

Exempel på frågor att svara på kanske: Vad kan göras för att öka säkerheten i trafiken med farligt gods i Östersjön? Räcker bogserartonnaget för att dra en redlöst drivande monstertanker eller en stor kemikalietransportör till nödhamn?

Jollen, som funnits på Södra Udden vid Naturum under 2010. Via Norra Udden och Naturum Trollskogen där hon funnits från april 2011 till maj 2012 har hon nu fått ro ;0) i Kolmårdsskogen hemma hos Skipper - tills nästa utställningsuppdrag kommer. Han funderar på att med Gotlandsjollen och Ölandsjollen ordna turné med match racing för intresserade i ett antal Östersjöhamnar.

JOLLEN TACKAR ALLA som under åren besökt Jollen på Södra eller Norra Udden och skickat hälsningar till henne och hemsidan!

Några av besökarbilderna från Ottenby

Bilder från avtäckningsdagen 14 juli 2010

Bild och text från dem, som fotograferat sig tillsammans med Ölandsjollen Clean Baltic II

THIS IS THE PLACE WERE YOU WILL FIND THE PICTURES & MESSAGES PEOPLE SENT FROM NATURUM OTTENBY ON THE SOUTH END OF THE ISLAND OF ÖLAND.

Updated 2013-05-29

kontakt@clean-baltic-sail.nu

Comments