KAMPANJEN

Initiativtagaren till kampanjen Clean Baltic Sail, författaren, filmaren och fotografen Pehr Hasselrot, beslöt sig av ren ilska år 2003, för att protestera mot den usla beredskapen inför kommande tankbåtskatastrofer i Östersjön. Oljetankern Prestige hade i november året innan, förlist utanför Spaniens västkust. 77 000 ton rysk råolja smetade ner 25 mil av den Galiciska kustens stränder och fjordar. Katastrofen var ett faktum och den kunde lika gärna ha inträffat i Östersjön. Bara dagarna innan haveriet, strök det enkelskroviga, 32-åriga fartyget från ryska Primorsk oljeterminal i Finska viken, den gotländska kusten på sin väg ut genom Stora Bält. För att göra folk uppmärksamma på det ständigt akuta hotet mot Östersjön, seglade Pehr Hasselrot optimistjolle  runt Gotland , Öland och Lidingö, träffade folk, föreläste och samlade över 6000 protestnamn, som före valet år 2006, överlämnades till dåvarande miljöminister Lena Sommestad. Äventyret började med Gotlandsseglingen. "Enmanskampanjen" Clean Baltic Sail uppmärksammades då och växte vartefter människor kunde följa havsfärderna i medierna och med kikare från kust och stränder.

Nu fortsätter Pehr att i sin kampanj föra ut budskapet om Östersjöhoten. Främst dem från den riskabla frakttrafiken. Och vem vet – kanske går han till sjöss snart igen. Vilken ö i Östersjön rundar han då? Eller gör han och jollen åter en utflykt till Rosenbad och regeringskansliet vid Strömmen -  strax före valet.

Till jul hoppas Skipper hinna få ut sin bok Optimist mot katastrofen.

Comments