ÖSTERSJÖN - Vem bryr sig?

Varje grön prick på kartan markerar en incident eller olycka med fartyg inblandat bara under år 2009

OLJA – ALGER – GIFTER – SYREBRIST...  – VEM BRYR SIG?

OIL SPILLS POISONING  CHEMICALS WHO CARES?


Jo, vi är faktiskt några stycken - en växande skara, som tröttnat på att så lite görs, för att förbättra beredskapen inför större fartygskatastrofer i Östersjön. Vi inser vidden av sådana. Du är välkommen att vara med och utveckla CLEAN BALTIC CLUB - ett opinionsbildande nätverk, som kan verka utan beroende av politiskt styrda grupperingar eller företag med anknytning till olje- och kemitransporter i Östersjön.

RYSK ROULETT!

Mängden tank- och bulkfartyg, som fraktar gifter, kemikalier och framför allt rysk råolja från Primorsk i Finska viken, ökar skrämmande snabbt. Bland de tusentals fartygen – många monsterstora tankers - som idag trafikerar Östersjön, finns rena skrotbåtar eller farkoster med dåligt utbildade besättningar eller fyllerister vid rodren. Autopilot på vissa fartyg tillåter dessutom att båtar framförs utan visuell uppsikt från bryggan i 20-minuterspass! Det är inte en fråga OM den riktigt stora förlisningen inträffar, utan NÄR den kommer.

Vad kan vi göra för att stoppa den Ryska Rouletten?


Använd adressen kontakt@clean-baltic-sail.nu om du har frågor eller vill göra ett inlägg. Här finns plats.

Sidan uppdaterad 2011-04-15.

Comments