OTTENBY ÅR 2010

Ottenby bilder&budskap - picts & points

Ölandsjollen

på Naturum

Ottenby 2010 


Under högtidliga former avtäcktes den 14 juli 2010 optimistjollen
Clean Baltic II, som seglades runt Öland sommaren 2006. Nu har hon blivit museiföremål med ett budskap på insidan.

Efter en kortare segeltur bland stenarna i den allt grundare fiskehamnen väster om fyren Långe Jan, bars jollen av starka, svartklädda fågelobservatörer från fågelstationen och Naturum till utställningsplatsen. En symbolhandling där de svarta tröjorna fick stå för olja och vad den kan ställa till med i Östersjön.
Genast kom det frågor från de många besökarna på udden.


Bilden:
Naturum Ottenbys platschef Liselotte Wetterstrand Waldenström och jollens skipper Pehr Hasselrot presenterade idén med den interaktiva utställningsjollen, som uppmanar besökarna att fotografera sig tillsammans med farkosten och tillsammans med bilden mejla några rader med åsikter till jollens hemsida.

Exempel på frågor att svara på kanske: Vad kan göras för att öka säkerheten i trafiken med farligt gods i Östersjön? Räcker bogserartonnaget för att dra en redlös monstertanker eller en stor kemikalietransportör till nödhamn?

Jollen, som funnits på Södra Udden vid Naturum under 2010, har flyttats till Norra Udden och Naturum Trollskogen. Från 20 april hittar du henne där.

JOLLAN MED SKIPPER TACKAR ALLA, som under år 2010 besökte Jollen på Udden och skickade hälsningar till henne och hemsidan!

Några av besökarbilderna från Ottenby

Bilder från avtäckningsdagen 14 juli 2010Välkommen att se bilderna och läsa folks åsikter om tillståndet i Östersjön.

THIS IS THE PLACE WERE YOU WILL FIND THE PICTURES & MESSAGES PEOPLE SENT FROM NATURUM OTTENBY ON THE SOUTH END OF THE ISLAND OF ÖLAND.

Updated 2011-04-20

kontakt@clean-baltic-sail.nu
Comments